Kötelező felszerelés a csónakban

Kötelező felszerelés

 

 Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:

 • mentőmellény - a csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,
 • evező - a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
 • horgony - 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),
 • kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú kötél vagy lánc - legalább 10 fm,
 • legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz -1db,
 • egy elektromos üzemű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a csónakos a közeledő vízi járműnek jelezni tud; a biztonságos üzemelés feltétele tartalékizzó megléte vagy olyan fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó vagy világító dióda (LED) van, továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban,
 • a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla,
 • ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék -1db.

  Az 1.pontban foglalt rendelkezéseket a kajakok, kenuk, kilbótok, szkiffek, dublók, triplettek, továbbá a 2,5m-nélkisebb testhosszúságú csónak esetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
  1.  mentőmellény - a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
  2.  evező - a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
  4.   fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel -1db.
  5.  a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó, a csónaktesten jól látható helyen,tartósan rögzített tábla,
  6.  legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs -1db,
  7.  kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc -5fm,


 

Az oldal fenntartója

A Fertő Tavi Speciális kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület olyan egyesületi formában működő társadalmi szervezet, melynek célja és feladatai: A közrend és közbiztonság - külön kiemelve a vízi közlekedést-, a bűncselekmények és a balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem, katasztrófa elhárítás, környezet- és állatvédelem, tagjai, önkéntesei és más polgárőr egyesületek oktatása, képzése.


Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőrség

9400 Sopron, Patak utca 10.

Telefon: +36 20 322 1286

Segélyhívó: +36 21 221 0108

info@fertovp.hu


Lépj kapcsolatba velünk!